SK / EN

Systémy manažérstva kvality

ISO 27001

ISO 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 je určený k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať.

ISO 14001

ISO 14001

Environmentálny manažérsky systém

Súbor noriem rady ISO 14000 vrátane normy ISO 14001 sa zaoberá systémom environmentálneho manažérstva. Organizácie po aplikácii tejto normy siahajú vačšinou z dôvodov.

 
ISO 9001

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

Normy rady 9000 poskytujú návod k vypracovaniu a uplatneniu efektívneho manažérskeho systému. Norma nie je obmedzená produktom, ani segmentom podnikania

GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), ktoré s účinnosťou od 25.5.2018 vymedzuje povinnosti pre každého podnikateľa.