SK / EN

Manažérske systémy

Avris Consulting sa vyprofilovala ako konzultačná spoločnosť, ktorá organizáciám poskytuje komplexné služby v rámci širokej palety manažérskych systémov. Pomáhame organizáciám v oblastiach súkromnej, verejnej sféry a taktiež sme schopní poskytnúť služby i neziskovým organizáciám. Medzi našich klientov patria organizácie rôznych veľkostí a zamerania. 

Postupom času sme rozšírili naše portfólio noriem a manažérskych systémov, ktorými vieme podporiť organizáciu pri dosahovaní vytýčených cieľov:

V rámci portfólia noriem a manažérskych systémov poskytujeme najmä tieto služby:

  • implementácia (zavedenie) MS
  • obnova (rekonštrukcia/sfunkčnenie) MS
  • vykonávanie interných auditov
  • outsourcing manažéra kvality
  • vykonávanie zákazníckych auditov
  • vzdelávanie
  • mystery shopping