SK / EN

Od 01.07.2016 zmena v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Od 01.07.2016 zmena v  Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na základe zákona  č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.